تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی شبکه فیبر نوری به زبان ساده

تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی شبکه فیبر نوری به زبان ساده

تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی شبکه فیبر نوری به زبان ساده در این جا می خواهیم راه اندازی یک لینک فیبر نوری را از ابتدا با تجهیزاتی که لازم است را به زبان ساده توضیح دهیم . همانطور که میدانیم کابل شبکه برای مسافت های زیر ۱۰۰ متر کاربرد دارد و برای مسافت بالاتر یا مجبور به قرار دادن سوئیچ در بین راه یا استفاده از فیبر نوری هستیم . برای برقراری لینک فیبر نوری تجهیزاتی که نیاز مندیم به قرار ذیل است : ۱ - کابل فیبر نوری ۲ - پچ پنل فیبر نوری ۳ - پیگتیل فیبر نوری ۴ - جوش فیوژن ۵ - آداپتور فیبر نوری ۶ - پچکرد فیبر نوری ۷ - ماژول فیبر نوری ۸ - سوئیچ و مبدل فیبر نوری کابل فیبرنوری  چند…
خواندن ادامه