آموزش  فیلتر کردن  نرم افزار تلگرام  و  سایت  توسط روتر میکروتیک

آموزش فیلتر کردن نرم افزار تلگرام و سایت توسط روتر میکروتیک

  آموزش  فیلتر کردن  نرم افزار تلگرام  و  سایت  توسط روتر میکروتیک ابتدا با نرم افزار win box  وارد روتر میکروتیک شوید . address list   ← firewall←ip به ترتیب     ip های سرور تلگرام را در این قسمت اضافه کنید : 149.154.164.0/22 91.108.56.0/22 149.154.160.0/20 91.108.4.0/22 مجدد به مسیر firewall   برگردید تب اول filter rules   + را بزنید   رول جدید ایجاد کنید . general ← forward ← chain ←dst address list ← advanced از لیست کشویی نام تلگرام را انتخاب کنید ←action drop روش دوم پس از وارد  شدن در قسمت   New Terminal     دستورات زیر را کپی کنید . ip firewall address-list add comment=telegram address=149.154.164.0/22 list=telegram ip firewall address-list add comment=telegram address= 91.108.56.0/22 list=telegram ip firewall address-list add comment=telegram address= 149.154.160.0/20 list=telegram ip firewall address-list add comment=telegram address= 91.108.4.0/22 list=telegram ip firewall…
خواندن ادامه