شبکه بهداشت و درمان شهریار

خانه / دیدگاه مشتریان / شبکه بهداشت و درمان شهریار


با افتخار اعلام میکنیم به یاری خداوند متعال توانستیم 60 نقطه از مراکز بهداشت و درمان را در شهرستان شهریار را به شعبه اصلی متصل کنیم تا بتوانیم رضایت مسئولین محترم این اداره را به شرکت خود جلب کنیم.

 

ارتباط با ایمن دانش شهریار
ارتباط از طریق Whatsapp