شبکه بهداشت و درمان شهریار

خانه / دیدگاه مشتریان / شبکه بهداشت و درمان شهریار


با افتخار اعلام میکنیم به یاری خداوند متعال توانستیم 60 نقطه از مراکز بهداشت و درمان را در شهرستان شهریار را به شعبه اصلی متصل کنیم تا بتوانیم رضایت مسئولین محترم این اداره را به شرکت خود جلب کنیم.